Batist Medical Group
Germany
Batist Medical Deutschland
Austria
Batist Medical Austria
Poland
Batist Medical Polska
Czech Republic
BATIST Medical a.s.
Slovakia
Batist Medical SK, s.r.o.

Jakość

Jakość produktów, usług i operacji ma zasadnicze znaczenie dla nas, naszych klientów i partnerów biznesowych.

OneMed ma zaimplementowany system zarządzania jakością. System obejmuje: marketing, sprzedaż, dystrybucję wyrobów oraz sprzętu medycznego, R&D w dziedzinie produktów, wytwarzanie produktów oraz usług a także utrzymanie sprzętu medycznego.

OneMed dystrybuuje marki znane z wysokiej jakości, uznanych i globalnie działających przedsiębiorstw.

Marki własne OneMed są wytwarzane poprzez producentów, których jakość wytwarzania i produktów jest systematycznie monitorowana. Jakość jest również potwierdzana regularnymi audytami i kontrolami specyfikacji produktowych OneMed versus dostarczany towar. Producenci muszą spełniać wymogi ILO dotyczące zakazu pracy przez niepełnoletnich.

We use cookies to improve your website experience. By continuing to browse this site, you consent to the use of cookies. More information