Batist Medical Group
Germany
Batist Medical Deutschland
Austria
Batist Medical Austria
Poland
Batist Medical Polska
Czech Republic
BATIST Medical a.s.
Slovakia
Batist Medical SK, s.r.o.

O spółce

Image title

BATIST Medical – jest wiodącym w zaopatrzeniu medycznym dystrybutorem efektywnych i godnych zaufania rozwiązań dla branży medycznej. Dotyczy to całości zaopatrzenia w produkty jak i powiązanych z nimi usług.

Poprzez uzupełnianie usługami naszej szerokiej oferty produktowej np. w zakresie wspomagania zakupu, logistyki, administracji, IT, edukacji, optymalizacji i harmonizacji produktowej, jak również zarządzania bezpieczeństwem zdrowia i zarządzania produktem , możemy zapewnić kompleksowe rozwiązanie, w którym razem z nami – nasz klient może czuć się bezpiecznie – obniżając koszty swojej działalności i ciągle usprawniać poszczególne jej obszary.

BATIST Medical to naturalny partner, kiedy organizacje zajmujące się ochroną zdrowia dążą do usprawnienia procesów i podwyższenia wydajności w prowadzonych przez siebie działaniach. Wspólna struktura pobudzająca efektywność oraz głębokie zaangażowanie w problemy jednostki – pomagają nam w zrozumieniu tego, w jaki sposób nasz klient może stale usprawniać prowadzoną działalność. Działając wspólnie z naszymi klientami, staramy się pomóc obniżyć koszty i podnieść jakość usług, które świadczą swoim pacjentom.

Chcemy pomóc naszym klientom rozwijać się w kierunku uzyskania procedur, które generują wartość – gdzie jakość, innowacja i środowisko oraz oszczędności kosztów są naturalnym aspektem współpracy. Te generujące wartość dodaną pomysły oznaczają, że możemy optymalizować wiele procesów i poświęcić się stałemu usprawnianiu podczas trwania kontraktu.We use cookies to improve your website experience. By continuing to browse this site, you consent to the use of cookies. More information